Vereniging voor

 Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

Opgericht 21 februari 1907

 

 

Bulletin nr. 7 – 106de jaargang                                                                                        

Secretariaat: Goeverneurkade 111, 2274 KM Voorburg                                                                                           

070-3550586 / verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com 

Website: www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl

                                    

  Den Haag, 30 maart 2013

 

 

Op dinsdag 16 april 2013 om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

Prof. dr. H.H.A. van den Brink,

 

Hoogleraar politieke en sociale filosofie aan de Universiteit Utrecht,

voor ons een lezing houden onder de titel:

 

De (on)macht van documentaire fotografie

 

Toelichting:

 

We worden dagelijks overspoeld met zowel prachtige als vreselijke documentaire fotografie die het menselijk leven in al zijn verschrikkelijkheid en schoonheid aan ons toont. Dergelijke foto's hebben esthetische kwaliteiten die ons op heel verschillende wijzen kunnen raken. Ze kunnen ons raken door schoonheid of juist een gebrek daaraan, ze kunnen ons in een contemplatie op vormen, kleuren en contrasten doen verzinken, ze kunnen ons vragen doen stellen over de condities van een goed en juist leven. Een foto kan zelf niet bepalen hoe hij wordt waargenomen. Dat wordt veeleer bepaald door de gevoeligheden van de kijker en de manier waarop die wordt aangesproken door de inhoud maar ook de presentatie van een foto, bijvoorbeeld in een krant, in een museum, als onderdeel van een serie in een boek, etc. Precies daarin, in de relatieve zelfstandigheid van de waarnemer van fotografie en diens omgeving ten opzichte van het medium, schuilt zowel de macht als de onmacht van het medium. Foto's dicteren niet wat we zien. Op zijn best nodigen ze ons uit op gepaste wijze te kijken.

 

Aan de orde komen het esthetische denken van onder anderen Martin Seel en Susan Sontag en de fotografie van Sebastiao Salgado, Diane Arbus, Chris Killip, Joel Sternfeld, Susan Meiselas.