Vereniging voor Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

opgericht 22 februari 1907

 

Bulletin nr. 3 – 104de jaargang                                                                    Den Haag, 4 januari 2011

Secretariaat: Goeverneurkade 111, 2274 KM Voorburg                                                                                                  

070-3550586 / verenigingvoorwijsbegeerte@kpnmail.nl

                                                                         

 

Op dinsdag 18 januari 2011 om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

De heer dr. Awee Prins

 

Hoofddocent Fenomenologie, Hermeneutiek en Filosofie & Kunst

aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit  Rotterdam,

voor ons een lezing houden onder de titel:

 

Wie is er bang voor verveling?

 

Toelichting:

Wie kent niet het ogenschijnlijk triviale verschijnsel van de verveling, zoals die zich manifesteerde op verregende woensdagmiddagen en de eindeloze zondagen uit onze jeugd? Maar de verveling kan ook een grimmiger karakter aannemen of zelfs uitlopen op een afgrondelijke leegte waarin de wereld zijn betekenis geheel verliest. Het gaat bij deze diepe verveling om een existentiële leegte, lethargie en melancholie. Dit is de verborgen grondstemming van onze tijd, waarin alles ter beschikking staat maar waarin ons eigenlijk niets nog werkelijk raakt, en is hét fenomeen van ons tijdvak geworden. Het  heeft zich als een ongenode gast in onze samenleving genesteld en laat zich niet zomaar wegjagen. We kunnen proberen hiervoor weg te vluchten door ons dagelijks drukke bestaan, maar dat lost niets op. De enige uitweg uit deze ‘overvolle leegte’ ligt in het doorstaan van deze verveling door op een zorgvuldige manier stil te staan bij onze wereld. In deze verstilling kunnen we het geheim van het bestaan weer ontdekken. We moeten de verveling niet wegdrukken maar de kans geven zich uit te spreken.

 

Literatuur: Awee Prins, Uit Verveling, Uitgeverij Klement, 8e druk 2010.