Vereniging voor Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

Opgericht 22 februari 1907

 

Bulletin nr. 6 – 104de jaargang                                                                    Den Haag, 4 april 2011

Secretariaat:

verenigingvoorwijsbegeerte@kpnmail.nl

                                                                         

 

 

Op dinsdag 19 april 2011 om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

De heer dr. ir. I.R. van de Poel

 

Associate professor in ethics and technology aan de Technische Universiteit Delft,

voor ons een lezing houden onder de titel:

 

Techniekontwikkeling als maatschappelijk experiment  *)

 

Toelichting:

Technieken als biotechnologie, nanotechnologie en kernenergie hebben grote maatschappelijke voordelen, maar ze brengen ook gevaren met zich mee. Veel van de bestaande benaderingen om met risico’s van techniek om te gaan zijn echter niet zo maar toepasbaar in deze domeinen vanwege de hoge mate van onzekerheid en onwetend over mogelijke gevaren. Om hier mee om te gaan stel ik voor om techniekontwikkeling op te vatten als maatschappelijk experiment.

In mijn presentatie zal ik aangeven waarom bestaande benaderingen om met risico’s van nieuwe techniek om te gaan tekort schieten. Vervolgens zal ik het idee van techniekontwikkeling als sociaal experiment introduceren en illustreren aan de hand van een aantal ontwikkelingen in kernenergietechnologie, biotechnologie en nanotechnologie. Tot slot zal ik ingaan op mogelijke voorwaarden waaronder maatschappelijke experimenten met techniek moreel toelaatbaar zijn. Daarbij zal ik putten uit drie bronnen: de ethiek van technologische risico’s, voorwaarden voor experimenten met mensen in de wetenschap en inzichten in de dynamiek van technologische ontwikkeling.

 

Zie verder: www.ethicsandtechnology.eu/vandepoel

 

 

 

*) Gezamenlijke bijeenkomst met de Afdeling Filosofie en Techniek van het KIvI