Vereniging voor Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

Opgericht 22 februari 1907

 

 

Bulletin nr. 7 – 104de jaargang                                                                                            Den Haag, 7 mei 2011

Secretariaat: verenigingvoorwijsbegeerte@kpnmail.nl

                                                                     

 

 

 

Op dinsdag 17 mei 2011 om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

De heer prof. dr T.H.M. Verbeek

 

Hoogleraar geschiedenis van de filosofie aan de Universiteit Utrecht,

voor ons een lezing houden onder de titel:

Substantiële vormen – wat zijn dat?

Descartes en zijn conflict met de Utrechtse theologen

 

 

Toelichting:

Veel discussies in de filosofie van de zeventiende eeuw gaan over het begrip ‘substantiële vorm’ (forma substantialis). Afgezien van Leibniz (die er overigens een eigen draai aan gaf) verwierpen de meeste ‘nieuwe’ filosofen dit begrip dat naar hun idee niets verklaarde. Traditionele ‘scholastieke’ of ‘aristotelische’ filosofen daarentegen hielden eraan vast en zagen het zelfs als essentieel voor de filosofie. In mijn voordracht wil ik in de eerste plaats proberen duidelijk te maken wat dit begrip inhield, ook al omdat het bij Aristoteles zelf eigenlijk niet voorkomt. In de tweede plaats wil ik nader proberen uit te leggen waarom Descartes en andere nieuwe filosofen er absoluut geen behoefte aan hadden. Tenslotte wil ik laten zien wat traditionele filosofen en theologen zo bedreigend vonden aan de verwerping ervan. Ik wil dat doen tegen de achtergrond van de heftige controverse die in 1641–1643 de dan nog zeer jonge Utrechtse Universiteit (gesticht 1636) ten diepste beroerde en die tot een rechtstreekse confrontatie leidde tussen Descartes en de bekende theoloog Gysbertus Voetius (1589–1676).

 

Zie verder: http://www.uu.nl/gw/medewerkers/THMVerbeek

 

 

Mededelingen bestuur:

Aan het begin van deze lezing staat het bestuur kort stil bij het programma voor het komende seizoen dat in de maak is. Eventuele suggesties voor inleiders kunt u bij de secretaris neerleggen.