Vereniging voor Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

Opgericht 22 februari 1907

 

Bulletin nr. 5 – 104de jaargang                                                                    Den Haag, 1 maart 2011

Secretariaat: Goeverneurkade 111, 2274 KM Voorburg                                                                                                  

070-3550586 / verenigingvoorwijsbegeerte@kpnmail.nl

                                                                         

 

 

 

Op dinsdag 15 maart 2011 om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

De heer dr. P.J.J. Delaere

 

Universitair docent Praktische filosofie en Opleidingsdirecteur aan

de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam,

voor ons een lezing houden onder de titel:

 

Natuurlijke Moraliteit

 

 

 

Toelichting:

Eind vorige eeuw kregen moraalfilosofen gezelschap van een groeiend legertje moraalwetenschappers: sociaal-psychologen, economen, biologen en neurowetenschappers.

Eén ervan is de primatoloog en hoogleraar psychologie Frans de Waal, die vanuit evolutionair perspectief probeert te begrijpen hoe moraliteit is ontstaan. Zijn mission statement is dat mensen en primaten vergelijkbare problemen moeten oplossen en dat ze dit deels met dezelfde middelen doen. Hij zet zich daarmee af tegen opvattingen die juist de discontinuïteit tussen mens en dier benadrukken. In het bijzonder tegen wat hij de vernistheorie noemt: het idee dat het dierlijke in de mens kwaadaardig is en moet worden bedekt met een laagje moraliteit.

De Waal pleit voor biologisering van de ethiek. Maar waar en hoe komt moraliteit dan binnen in 'the great chain of being'?

 

Zie verder: http://www.eur.nl/fw/contact/medewerkers/delaere