Op dinsdag 15 december 2009 s avonds om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

Dr J.E. Soeharno
advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. en fellow bij het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing, Universiteit Utrecht, een lezing houden onder de titel:

Integriteit. Voorbij ethiek.

Toelichting:
Zouden de media gelijk hebben, dan zijn integriteitschendingen aan de orde van de dag. Maar wat is nu integriteit?

De publieke discussie over integriteit is relatief recent - namelijk van de afgelopen dertig jaar. Maar is integriteit een nieuwe norm of een "containerterm" die beslaat wat we al wisten van ethiek? Deze vraag laat zich niet gemakkelijk beantwoorden. Hoewel het aandachtsgebied ontwikkelt en groeit, is nog onvoldoende duidelijk wat er precies gewaarborgd dient te worden en welke wijzen daarvoor in aanmerking dienen te komen. De wijsgerige discussie staat bovendien in de kinderschoenen: er bestaat allerminst consensus over het begrip integriteit.

Met het oog op de praktijk en in discussie met wijsgerige denkers heb ik een theorie ontwikkeld van integriteit, die steunt op de pijlers van de deugdethiek en institutionele theorie.

Literatuur o.a.:
J.E. Soeharno, The Integrity of the Judge. A Philosophical Inquiry. Aldershot: Ashgate 2009.

Wijziging ledenlijst:

De heer G. Corver is op 3 november overleden.
De post voor de heer P.J. Zeven is onbestelbaar retour ontvangen.

Bulletin nr. 3 - 103e jaargang Amsterdam, 2 december 2009
Secretariaat:
Het Hoogt 249, 1025 GX Amsterdam
020-6322644;
frankwitzen@restricted.nl