Vereniging voor Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

opgericht 22 februari 1907

 

Bulletin nr. 1 – 104de jaargang                                                                    Den Haag, 2 november 2010

Secretariaat:

Goeverneurkade 111, 2274 KM Voorburg                                                             

070-3550586; verenigingvoorwijsbegeerte@kpnmail.nl

                                                                         

 

Op dinsdag 16 november 2010 om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

De heer dr. H.W. de Regt

 

Docent wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam,

voor ons een lezing houden onder de titel:

 

Hoe wetenschap de wereld begrijpelijk maakt

 

Toelichting:

Met wetenschap kunnen we de wereld om ons heen begrijpen. Door velen wordt begrip zelfs als het belangrijkste doel van wetenschap gezien. Denk bijvoorbeeld aan het IPCC, dat expliciet tot taak heeft in kaart te brengen hoe het met het wetenschappelijk begrip van de klimaatverandering is gesteld. Maar wat is wetenschappelijk begrip precies, en hoe wordt het bereikt? Deze filosofische vragen werden tot voor kort genegeerd door wetenschapsfilosofen, omdat ze meenden dat begrijpen een louter subjectieve aangelegenheid is terwijl wetenschap uiteindelijk objectief moet zijn. In mijn lezing zal ik middels twee gevalsstudies uit de wetenschapsgeschiedenis laten zien dat begrijpen wel degelijk een relevant, ja zelfs een cruciaal aspect is voor de ontwikkeling van wetenschap, en dus voor de wetenschapsfilosofie. Ik zal een analyse van begrijpen presenteren die in overeenstemming is met de wetenschapspraktijk en recht doet aan de historische variatie van criteria voor begrip. Mijn theorie van wetenschappelijk begrip is contextueel en maakt duidelijk hoe wetenschappelijk begrip bereikt wordt door verklaringen van heel verschillende aard.

 

Literatuurattenderingen

H.W. de Regt, S. Leonelli & K. Eigner (red.), Scientific Understanding: Philosophical Perspectives. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009.

H.W. de Regt, The epistemic value of understanding, Philosophy of Science 76 (2009) 585-597.

H.W. de Regt and D. Dieks, A contextual approach to scientific understanding, Synthese 144 (2005) pp.137-170.

http://www.wijsbegeerte.vu.nl/nl/organisatie/medewerkers/Medewerkers-m-s/dr-h-w-de-regt/index.asp