Vereniging voor Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

opgericht 22 februari 1907

 

 

Bulletin nr. 2 - 102e jaargang                                                               Amsterdam, 3 november 2008

Secretariaat:

Het Hoogt 249, 1025 GX Amsterdam                                                            

020-6322644; frankwitzen@restricted.nl

 

 

 

Op dinsdag 18 november 2008 des avonds om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

Dr P.J.E. Dekker

 

verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen, Afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam, voor ons een lezing houden onder de titel:

 

 Herakleitos’ logos.

 

Toelichting:

 

Met deze bijdrage beoog ik vrij oude filosofie met tamelijk moderne logica te verbinden. Het is mijn bedoeling de fragmenten van Herakleitos met hedendaagse logische bevinding te lezen, en, omgekeerd, de 20e eeuwse logica met de inzichten van Herakleitos een oorspronkelijke impuls te geven.


Het voornaamste inzicht dat ik in de fragmenten lees is dat er een bepaalde ‘logos' is (de eenheid der tegendelen) die alles bestiert: het zijn, ons doen, en ons denken. Dit beginsel wordt formeel weergegeven en we laten zien dat deze weergave het beginsel van een van de standaardsystemen van de logica vormt.

Al doende stellen we een inhoudelijk verband vast tussen Herakleitos' logos en het logisch filosofisch plan zoals uitgezet door Wittgenstein in zijn Tractatus. Tevens stuiten we op een figuur, de T-figuur genoemd, die naar ons idee een aantal van Herakleitos' fragmenten moge verhelderen.
De spreker, noch een classicus, noch een logicus, belooft de lezing toegankelijk te houden.

 

 

Verzoek:

Ter besparing op de verenigingskosten kunt u er voor kiezen in het vervolg de convocaten per e-mail in plaats van per post te ontvangen. Wanneer u hieraan wilt meewerken bericht u dit dan via een mailtje aan frankwitzen@restricted.nl