Op dinsdag 20 Maart 2012 om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

Mevrouw drs Anne Woodward

 

Voormalig klassiek zangeres (Anne Haenen), nu freelance werkend aan producties

op het grensgebied van kunst en filosofie,

tevens werkend aan de Universiteit van Utrecht aan een dissertatie over Spinoza,

 

voor ons een lezing houden onder de titel:

 

Spinoza en het goede leven; Spinoza’s godsbegrip en ethiek vergeleken

met het eudaimonisme van zowel de Stoa als het Epicurisme

 

 

Toelichting:

 

De eudaimonistische filosofieën van de oude Grieken en van Spinoza zijn uiterst actueel en kunnen behulpzaam zijn bij het oplossen van de specifieke problemen van onze tijd. Het Griekse woord ‘eudaimonia’ wordt meestal vertaald met ‘geluk’ of ‘het goede leven’. Het is samengesteld uit de woorden ‘eu’ (goed) en ‘daimon’, dat verwijst naar een soort geestelijk wezen dat bemiddelt tussen het goddelijke en de mens oftewel een ‘beschermengel’. In de oudheid hield filosofie zich intens bezig met dit ‘goede en goddelijke leven’ (o.a. Plato, Aristoteles, de Stoďcijnen en Epicurus).

Spinoza’s filosofie, anders dan bijvoorbeeld die van Descartes, staat zeker ook in het teken van de eudaimonia en het vergelijken van zijn werk met dat van de Stoa en de Epicuristen levert veel verheldering op.

Mijn claim is dat, ondanks de duidelijke Stoďsche invloeden in zijn werk en de in eerste instantie onoverkomelijk lijkende verschillen met het Epicurisme, Spinoza’s radicale vrijheidsgedachte en optimisme over het menselijk vermogen om gelukkig en in harmonie met God (de Natuur) te leven toch dichter bij de ideeën van Epicurus staan dan bij die van de Stoa.

 

Ter vergadering wordt een hand-out uitgereikt