Vereniging voor Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

opgericht 22 februari 1907

 

Bulletin nr. 5 - 103e jaargang                                                                     Amsterdam, 11 februari 2010

Secretariaat:

Het Hoogt 249, 1025 GX Amsterdam                                                                       

020-6322644; frankwitzen@restricted.nl

                                                                         

 

                           

 

Op dinsdag 23 februari 2010 ‘s avonds om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

Mevrouw Prof. Dr I. Sluiter

 

 

 

hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Leiden, voor ons een lezing houden onder de titel:

 

 

Vrije meningsuiting

 

 

Toelichting:

 

Met het proces tegen Geert Wilders staat de vrijheid van meningsuiting weer volop in de schijnwerpers. Wilders en anderen zijn voorstander van een 'Amerikaans model': de Supreme Court in de VS komt vrijwel nooit tot uitspraken die die vrijheid beperken. Het dominante beeld over vrije meningsuiting in de Amerikaanse rechtspraak is dat van de 'vrije markt van ideeën'. Op die markt zijn alle ideeën welkom, hoe onaantrekkelijk of onsmakelijk ook: slechte ideeën zullen het vanzelf verliezen van goede.

En toen stortten de echte markten in en moesten overheden over de hele wereld, de Amerikaanse voorop, massaal ingrijpen in de vrije markt. Wat betekent dat voor het beeld van de vrije markt van ideeën?

 

Literatuur vooraf (desgewenst): 

De uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 21-01-2009 'Hof Amsterdam beveelt de strafvervolging van het Tweede Kamerlid Geert Wilders' (LJN: BH0496, Gerechtshof Amsterdam;  gemakkelijk te vinden op internet)

 

 

 

Mededelingen bestuur:

Aankondiging: Er wordt gewerkt aan het opzetten van een web-site voor onze Vereniging. 
Kijk op: www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl  Eventuele suggesties zijn natuurlijk van harte welkom.

 

De penningmeester van de Vereniging verzoekt de leden die hun contributie nog niet hebben betaald om de jaarlijkse bijdrage over te maken op ING,rekening 88746 ten name van ‘Vereniging voor Wijs­begeerte te ’s-Gravenhage’.

 

Wijziging ledenlijst:

Onbestelbaar retour ontvangen post: de heer R. Schuring, Mauritskade 31 F, 2514 HD Den Haag