Vereniging voor Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

opgericht 22 februari 1907

 

 

Bulletin nr. 3 - 102e jaargang                                                            Amsterdam, 4 december 2008

Secretariaat:

Het Hoogt 249, 1025 GX Amsterdam                                                        

020-6322644; frankwitzen@restricted.nl

 

 

 

Op dinsdag 16 december 2008 des avonds om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

Dr B.T.F. Jespersen

 

verbonden aan de Sectie filosofie van de TU Delft, voor ons een lezing houden onder de titel:

 

Mensen als actoren binnen instrumentele systemen.

 

Toelichting:

 

Een maatschappij als de Nederlandse in haar tegenwoordige vorm zou volstrekt ondenkbaar zijn zonder de infrastructuren die het land letterlijk en figuurlijk doorsnijden.

Zij geven vorm aan onze levenswereld en bepalen daarmee mede ons zelfbeeld als technologiecreërende en -gebruikende mensen. Het maatschappelijk en wijsgerig belang van een heldere conceptie van infrastructurele systemen moge duidelijk zijn.

 

Mijn stelling luidt dat infrastructurele systemen op te vatten zijn in termen van complexen van instrumentele systemen. Dit zijn dynamische input/output-transformatiesystemen, waarbij een gebruiker door middel van een of ander instrument een object een transformatie laat ondergaan, d.w.z. van één toestand in een andere laat overgaan. Tegelijkertijd maakt daardoor ook de gebruiker een transformatie door, of iemand anders in wiens of wier belang de gebruiker handelt, en deze laatste transformatie vormt doorgaans de motivatie voor de transformatie van het object.

 

 

 

 

Verzoek:

Ter besparing op de verenigingskosten kunt u er voor kiezen in het vervolg de convocaten per e-mail in plaats van per post te ontvangen. Wanneer u hieraan wilt meewerken bericht u dit dan via een mailtje aan frankwitzen@restricted.nl