Vereniging voor Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

opgericht 22 februari 1907

 

Bulletin nr. 4 - 102e jaargang                                                                  Amsterdam, 15 januari 2009

Secretariaat:

Het Hoogt 249, 1025 GX Amsterdam                                                       

020-6322644; frankwitzen@restricted.nl

                                                                                                                                              

 

 

 

Het bestuur van de Vereniging voor Wijsbegeerte wenst u en de uwen een gelukkig nieuwjaar.

 

 

 

 

Op dinsdag 27 januari 2009 des avonds om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

Dr J. Bos

 

docent Wetenschapsfilosofie bij de Afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Onderwijsinstituut Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam, voor ons een lezing houden onder de titel:

 

 

Het zelf in de 17e eeuw: tussen karakter en emotie.

 

Toelichting:

 

Van de Oudheid tot in de zeventiende eeuw speelde de notie 'karakter' een centrale rol in het denken op het terrein dat wij nu als psychologie aanduiden. In medische en retorische traktaten en in literaire teksten uit deze lange periode zien we een karakterbegrip dat de nadruk legt op typen en op de ui­terlijke tekens op basis waarvan mentale disposities herkend kunnen worden. In het midden van de zeventiende eeuw komt dit karakterbegrip onder druk te staan (bijvoorbeeld door de opkomst van nieuwe manieren van denken in de filosofie en de geneeskunde). De passies worden het nieuwe kernbegrip in het denken over psychologische fenomenen, en er komt een notie van persoonlijkheid naar voren waarin individualiteit en de verborgenheid van het innerlijk centraal staan.

 

 

Verzoek:

Ter besparing op de verenigingskosten kunt u er voor kiezen in het vervolg de convocaten per e-mail in plaats van per post te ontvangen. Wanneer u hieraan wilt meewerken bericht u dit dan via een mailtje aan frankwitzen@restricted.nl