Vereniging voor Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

opgericht 22 februari 1907

 

Bulletin nr. 7 - 102e jaargang                                                            Amsterdam, 14 april 2009

Secretariaat:

Het Hoogt 249, 1025 GX Amsterdam                                                                       

020-6322644; frankwitzen@restricted.nl

                                                                                                                               

 

Op dinsdag 21 april 2009 des avonds om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

 

mevrouw Dr M. Martijn

 

 

Assistant Professor of Ancient and Patristic Philosophy aan de VU Amsterdam, Faculteit der Wijsbegeerte, voor ons een lezing houden onder de titel:

 

 

De schoonheid van waarheid. Esthetische criteria in Neoplatoonse wetenschapsfilosofie.

 

 

 

Toelichting:

 

In de beroemde rede van Diotima in Plato's Symposium wordt gesproken van 'de liefde voor de schoonheid van de wetenschappen'. We kunnen ons daar allemaal wel iets bij voorstellen. Maar wat verstonden Platonisten onder die schoonheid van de wetenschappen?

In deze lezing zal ik die vraag beantwoorden voor één van de laatste hoofden van Plato's Academie, Proclus (411-485). De schoonheid van bijvoorbeeld wiskunde blijkt te liggen in de afbeelding die we met behulp van de taal maken van de structurele schoonheid van de Ideeënwereld. Eigenschappen zoals harmonie en eenheid in wetenschappelijke verklaringen oefenen een aantrekkingskracht op ons uit, die ons nader tot de waarheid brengt.

 

 

 

 

Mededeling:

 

Onze laatste bijeenkomst van het seizoen 2008 – 2009 op 19 mei a.s. staat geheel in het teken van de algemene jaarvergadering. Door de verschuiving van de geplande lezing van mevrouw Prof. Sluiter naar het komend seizoen ontstond hiervoor de gelegenheid.

Belangrijke punten waarover overleg met u geboden is betreffen: de versterking van het verenigingsbestuur, de taakverdeling binnen het bestuur, mede tegen de achtergrond van de thans geldende statuten en de voorbereiding van de publicatie van de vereniging over mevrouw Marga Jager.

Ten einde ook voor de toekomst een goede gang van zaken binnen onze vereniging te verzekeren wordt uw aanwezigheid bij de komende ledenvergadering op hoge prijs gesteld.

In het convocaat voor de komende ledenvergadering wordt een en ander nader toegelicht.