Vereniging voor Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

opgericht 22 februari 1907

 

 

Bulletin nr. 1 - 102e jaargang                                                               Amsterdam, 8 oktober 2008

Secretariaat:

Het Hoogt 249, 1025 GX Amsterdam                                                 

020-6322644; frankwitzen@restricted.nl

 

 

 

Op dinsdag 21 oktober 2008 des avonds om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

Prof. Dr M.V.P Slors

 

hoogleraar Philosophy of Mind, Faculty of Philosophy van de Radboud University Nijmegen, voor ons een lezing houden onder de titel:

 

De rol van de cognitiefilosofie.

 

Toelichting: 

Traditioneel filosofische problemen zoals het probleem van 'other minds' en het probleem van vrije wil lijken tegenwoordig steeds meer binnen het bereik van de wetenschappen te komen. Neurowetenschappers doen grote uitspraken over de aard van onze kennis van andermans geest en over wat beschouwd wordt als de illusie van bewuste wil. Wat is de bijdrage van de filosofie aan deze debatten? Wat zou ze moeten zijn? 

     Het kan geen kwaad zo nu en dan te wijzen op een lange, respectabele, maar vaak moeilijk toegankelijke filosofische traditie van denken over deze onderwerpen. Maar tegelijkertijd is het duidelijk dat de meest vruchtbare bijdrage van de filosofie niet kan liggen in een rol als zure criticus die vooral herhaalt dat de zaken ingewikkelder liggen dan de wetenschap ze voorstelt. Beter is het de conceptuele flexibiliteit van de filosofie een bijdrage te laten leveren aan voortschrijdend inzicht dat uit empirisch onderzoek voortkomt. Cognitiefilosofie is, mijns inziens, een noodzakelijk complement van de cognitieve neurowetenschappen. In deze voordracht zal ik die stelling illustreren aan de hand van een tweetal voorbeelden uit de debatten over vrije wil en sociale cognitie.

 

 

 

 

Verzoek:

Ter besparing op de verenigingskosten kunt u er voor kiezen in het vervolg de convocaten per e-mail in plaats van per post te ontvangen. Wanneer u hieraan wilt meewerken bericht u dit dan via een mailtje aan frankwitzen@restricted.nl