Vereniging voor Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

opgericht 22 februari 1907

 

Bulletin nr. 6 - 102e jaargang                                                            Amsterdam, 16 maart 2009

Secretariaat:

Het Hoogt 249, 1025 GX Amsterdam                                                                       

020-6322644; frankwitzen@restricted.nl

                                                                                                                               

 

 

In samenwerking met de Afdeling Filosofie en Techniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs heeft de Vereniging voor Wijsbegeerte

 

de heer Dr M. Franssen

 

Associate Professor, Faculteit Techniek, Bestuur en Management, Sectie Filosofie aan de TU Delft, bereid gevonden voor ons op dinsdag 24 maart 2009 des avonds om 20.00 uur in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53, een lezing te houden onder de titel:

 

 

De doorwerking van de omwentelingen in de moderne natuurwetenschap in de filosofie.

 

 

Toelichting:

 

In de afgelopen eeuw, inmiddels net iets meer dan een eeuw, heeft de natuurkunde een aantal omwentelingen doorgemaakt die de fundamenten van de natuurwetenschap, die de voorafgaande drie eeuwen onaantastbaar leken, danig dooreen heeft geschud. De speurtocht om de basale structuur van de werkelijkheid bloot te leggen is daarna onverminderd doorgegaan, met, in ieder geval voor de niet-expert, duizelingwekkend gevolg. De aanleiding tot een eerdere versie van deze lezing was de vraag welke veranderingen deze fundamentele omwentelingen in de natuurwetenschap, en de toestand van permanente revolutie die erop leek te volgen, in de filosofie teweeg hebben gebracht. De veronderstelling die achter deze vraag schuil ging was dat ze de filosofie minstens evenzeer op haar grondvesten hebben doen schudden. In mijn lezing zal ik nagaan of dat zo was door de belangrijkste reacties op de veranderingen in de natuurkunde te schetsen, met als conclusie dat de consequenties voor de filosofie lokaal aanmerkelijk waren, maar alles bijeen toch beperkt. 

 

 

 

Verzoek:

Ter besparing op de verenigingskosten kunt u er voor kiezen in het vervolg de convocaten per e-mail in plaats van per post te ontvangen. Wanneer u hieraan wilt meewerken bericht u dit dan via een mailtje aan frankwitzen@restricted.nl