Vereniging voor

 Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

Opgericht 22 februari 1907

 

Bulletin nr. 2 – 105de jaargang                                                                                        

Secretariaat: Goeverneurkade 111, 2274 KM Voorburg                                                                                           

070-3550586 / verenigingvoorwijsbegeerte@kpnmail.nl

                                    

    Den Haag, 1 november 2011

 

 

 

Op dinsdag 15 november 2011 om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

De heer drs. A. Ziegelaar

 

Docent filosofie en praktisch filosoof,

voor ons een lezing houden onder de titel:

 

Wij zijn de tijd; een vergelijking tussen Heidegger en Zen

 

Toelichting:

Filosofie is raken aan de fundamentele dimensies van het (menselijk) bestaan. Een van die dimensies is de tijd. In de geschiedenis van het westerse denken is tijd lang als een afgeleide, secundaire dimensie gezien, ondergeschikt aan een buitentijdelijke, transcendent Zijn. Voor Plato was de tijd het bewegende beeld van het eeuwige en deze opvatting is tot aan Kant en Hegel heersend gebleven. Pas met denkers als Bergson en Heidegger wordt de tijd als oorspronkelijk gegeven opgevat en wordt zijn geïdentificeerd met tijd. Interessant is dat deze opvatting in het Zenboeddhisme al bij Dogen (1200-1253) naar voren komt.

In deze lezing wordt nagegaan wat Heidegger en Zen bedoelen met de stelling dat zijn tijd is. Er zal blijken dat ze, hoewel ze overeenstemmen in deze identificering, iets anders onder tijd verstaan. Heidegger ziet tijd (in Sein und Zeit) vooral als geheel en eenheid van verleden, heden en toekomst. Terwijl Zen nadruk legt op de gedachte dat alleen het heden van dit moment bestaat  en dat in tijd niet alleen zijn, maar ook niet-zijn ‘aan het werk’ is. De stelling wordt verdedigd dat beide opvattingen een waarheidsmoment hebben en gezocht wordt naar een begrip van tijd dat beide gezichtspunten in zich opneemt.

 

Zie verder: www.arnoldziegelaar.nl

 

 

Mededelingen bestuur:

De penningmeester verzoekt om u om de contributie te voldoen indien dit nog niet reeds is gebeurd; ten minste 27,50 euro op ING-rekening 88746 t.n.v. Vereniging voor Wijsbegeerte te ’s-Gravenhage. Tijdens de algemene ledenvergadering op 18 oktober jl. is met een lichte contributieverhoging ingestemd.

 

 

Nieuwe leden: E. Denekamp, Den Haag; B. Huisman, Den Haag

Opgezegd: P. Guijt, Amsterdam; M.J.H. Delpeut-Jansen, Rijswijk