Vereniging voor

 Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

Opgericht 22 februari 1907

 

Bulletin nr. 4 – 105de jaargang                                                                                        

Secretariaat: Goeverneurkade 111, 2274 KM Voorburg                                                                                           

070-3550586 / verenigingvoorwijsbegeerte@kpnmail.nl

                                    

  Den Haag, 2 februari 2012

 

 

 

Op dinsdag 21 februari 2012 om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

De heer dr L. Custers

 

Docent Nederlands in Roermond en werkend aan een biografie over literator-filosoof Johan Andreas Dér Mouw,

 

voor ons een lezing houden onder de titel:

 

J.A. Dér Mouw, een Haags filosoof

 

Toelichting:

Johan Andreas dèr Mouw (1863-1919) dankt zijn bekendheid aan zijn gedichten, die hij in de laatste jaren van zijn leven schreef. Voordat hij serieus begon te dichten was hij gedurende een aantal jaren actief op het gebied van de wijsbegeerte. In de filosofie zocht hij naar de antwoorden op zijn levensvragen, waarbij hij een grote scherpzinnigheid combineerde met een uiterst literaire stijl van schrijven. In de toenmalige kring van Nederlandse filosofen trok hij de aandacht met zijn publicaties, waarin hij de geschriften van de grootheden van zijn tijd, Bolland en Heymans, kritisch onder de loep nam. Het was dan ook niet verrassend dat hij vlak na zijn verhuizing naar Den Haag in 1907 werd uitgenodigd om toe te treden tot de in die plaats zojuist opgerichte Vereeniging voor Wijsbegeerte.

In deze lezing staat Dèr Mouws gang van de filosofie naar de poëzie centraal, waarbij zijn betrokkenheid bij de Vereeniging voor Wijsbegeerte speciale aandacht krijgt.

 

Ter vergadering wordt een hand-out uitgereikt met citaten en literatuurverwijzingen.