Vereniging voor

 Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

Opgericht 22 februari 1907

 

Bulletin nr. 1 – 105de jaargang                                                                                        

Secretariaat: Goeverneurkade 111, 2274 KM Voorburg                                                                                           

070-3550586 / verenigingvoorwijsbegeerte@kpnmail.nl

                                    

Den Haag, 28 september 2011

 

 

 

Op dinsdag 18 oktober 2011 om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

De heer prof. dr A. Klamer

 

Professor of the Economics of Art and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, voor ons een lezing houden onder de titel:

 

Neotraditionalisme

 

Toelichting:

In wat voor tijd leven we? De twintigste eeuw werd gekarakteriseerd door het modernisme en later het postmodernisme. Met die begrippen konden we tal van culturele verschijnselen duiden. Het postmodernisme deed recht aan de verwarring die aan het einde van de twintigste eeuw leek te overheersen, zoals verwarring over het doel en de mogelijkheden van de wetenschappen en over de rol en betekenis van de kunsten.

Het neotraditionalisme is een stroming die opkomt in reactie op het postmodernisme. Het drukt sentimenten en waarden uit die in alle tijden te bespeuren zijn, maar vooral nu de nadruk krijgen. Onderdeel van het neotraditionalisme is herleving van de waardering van klassieke bronnen. Een goed voorbeeld is de  hernieuwde belangstelling voor de deugdenethiek. Op het gebied van de  economie zien we een herwaardering van waarden als leidend in het economisch gedrag.

 

Zie verder: www.klamer.nl

 

 

Mededelingen bestuur:

-          Er zijn nog steeds exemplaren van het boek ‘Marga Jager’ beschikbaar voor leden die dit nog niet in bezit hebben; te ontvangen tijdens een lezingavond (of anderszins volgens afspraak).

-          Waar een mailadres van leden bekend is zenden we in beginsel ter wille van kostenbesparing en snelheid elektronisch de stukken toe; mocht u dit toch niet wensen of op een ander mailadres willen ontvangen dan kunt u dat aan de secretaris doorgeven.

 

 

Nieuwe leden: B. Elbracht, Den Haag