Vereniging voor Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

opgericht 22 februari 1907

 

Bulletin nr. 6 - 103e jaargang                                                                     Amsterdam, 15 maart 2010

Secretariaat:

Het Hoogt 249, 1025 GX Amsterdam                                                                       

020-6322644; frankwitzen@restricted.nl

                                                                         

 

                           

 

Op dinsdag 23 maart 2010 ‘s-avonds om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

Mevrouw drs. S. Metselaar

 

 

 

Promovenda Middeleeuwse Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit, voor ons een lezing houden onder de titel:

 

 

Bonaventura. Metafysica en de transformatie van de ziel.

 

 

Toelichting:

 

Een gemeenschappelijke these van twee twintigste-eeuwse Franse filosofen, Pierre Hadot en Michel Foucault, is dat in de moderne filosofie iets verloren is gegaan: de inbedding van de filosofie in een breder domein van weten, waarin niet alleen de theoretische verrijking van het subject van belang is, maar waarin filosofie onderdeel uitmaakt van een praxis die een transformatie van het subject, i.e. de spirituele ontwikkeling van een individu, beoogt. De moderne filosofie zou deze inbedding en opdracht hebben verloren, alhoewel beide auteurs betogen dat in de twintigste eeuw opnieuw wordt getracht om, ditmaal vanuit de filosofie zelf, weer ruimte te maken voor de 'zorg voor het zelf'.

 

Bij de dertiende-eeuwse denker Bonaventura is filosofie vooralsnog onderdeel van een breder discours over spiritualiteit, dat verschillende vormen van praktisch en theoretisch weten betreft, maar dat voornamelijk de transformatie van de ziel beschrijft. Hoe 'weten' onlosmakelijk verbonden is met 'zijn' bij de 'doctor Seraphicus' zal in de lezing centraal staan.

 

 

 

Mededelingen bestuur.

Tot onze spijt hebben wij de werkzaamheden die aan de samenstelling van de verenigingspublicatie over mevrouw Marga Jager zijn verbonden ernstig onderschat.

Als gevolg hiervan is deze publicatie niet in mei a.s gereed. Wij zijn er thans redelijk zeker van dat wij u deze publicatie tijdens onze eerste bijeenkomst in het nieuwe verenigingsjaar zullen kunnen aanbieden.

Omdat het niet zinvol leek om in mei alleen nog voor de jaarvergadering bijeen te komen hebben wij besloten de bijeenkomst op 18 mei te laten vervallen. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst in het nieuwe verenigingsjaar zal de jaarvergadering plaatsvinden.