Vereniging voor Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

opgericht 22 februari 1907

 

Bulletin nr. 4 - 103e jaargang                                                   Amsterdam, 12 januari 2010

 

Secretariaat:

Het Hoogt 249, 1025 GX Amsterdam                                                                

020-6322644; frankwitzen@restricted.nl

                                                                         

 

                           

 

 

 

Het bestuur van de Vereniging voor Wijsbegeerte wenst u en de uwen een gelukkig nieuwjaar.

 

 

 

Op dinsdag 26 januari 2010 ‘s-avonds om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

Drs O. (Ole) Bouman

 

 

 

Directeur van het Nederlands Architectuurinstituut, voor ons een lezing houden onder de titel:

 

 

Architectuur 3.0

 

 

Toelichting:

 

Alles wat de mens doet om zich in het heden te verwerkelijken en in de toekomst te reproduceren, heeft een ruimtelijke implicatie. Het eist ruimte op, organiseert die ruimte en geeft deze vorm. Daarom zal, zolang de mens het lot van deze planeet bepaalt, er altijd werk zijn voor de architectuur. Maar zal dat werk over dertig jaar nog lijken op dat vandaag?

 

 

 

 

Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking  met de Afdeling Filosofie en Techniek van het KIvI