Vereniging voor

 Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

Opgericht 21 februari 1907

 

 

Bulletin nr. 6 – 106de jaargang                                                                                        

Secretariaat: Goeverneurkade 111, 2274 KM Voorburg                                                                                           

070-3550586 / verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com  

Website: www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl

                                    

  Den Haag, 2 maart 2013

 

 

Op dinsdag 19 maart 2013 om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

Prof. dr. W.J. Witteveen,

 

Hoogleraar rechtstheorie en retorica aan Tilburg University

en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA,

voor ons een lezing houden onder de titel:

 

Plato, Montesquieu en Bentham over de kunst van het wetgeven

 

Toelichting:

 

In de politieke theorie over de democratische rechtsstaat (zeker zoals opgevat in Nederland, Frankrijk en Duitsland) komt een centrale positie toe aan de wetgever. Het legaliteitsbeginsel wil zeggen dat overheidsoptreden op de wet moet berusten, dat de overheid de grondrechten van de burgers moet eerbiedigen en beschermen en dat er toegang moet zijn tot een onafhankelijke rechter. Het is aan de wetgever om al deze zaken te verzekeren. In de moderne interventiestaat die Nederland intussen ook is, is de wetgever als persoon of ambtsdrager echter verdwenen om plaats te maken voor een procedure waaraan vele personen en instanties een zekere bijdrage leveren maar niemand meer verantwoordelijk is voor het totaal. Dit leidt tot kwaliteitsverlies van de wet. In de geschiedenis van het politieke denken is een traditie aanwijsbaar die juist de taken van de wetgever als persoon benadrukt. In deze lezing wordt op deze traditie ingegaan, waarbij in het bijzonder aandacht is voor de uiteenlopende interpretaties door Plato, Montesquieu en Bentham.

.