Vereniging voor

 Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

Opgericht 21 februari 1907

 

Bulletin nr. 4 – 106de jaargang                                                                                        

Secretariaat: Goeverneurkade 111, 2274 KM Voorburg                                                                                           

070-3550586 / verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com  

Contributie:   € 27,50 per lezingseizoen op rek. 88746

                                    

  Den Haag, 27 december 2012

 

 

Op dinsdag 15 januari 2012 om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

Prof. dr. M. Huijer,

 

Civis Mundi hoogleraar Filosofie van Cultuur, Politiek en Religie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Lector Filosofie en Beroepspraktijk aan de Haagse Hogeschool,

voor ons een lezing houden onder de titel:

 

Ritme. Goed leven in een versnelde tijd

 

 

Toelichting:

 

 

Hoeveel verlies aan sociale ritmiek kan een mens verdragen? Vaste werk- en slaapritmes wijken tegenwoordig voor de eisen van de 24-uurseconomie. De arbeidsmarkt wil dat we permanent bereikbaar zijn en paraat staan. Flexibel werken staat hoog in het vaandel. Maar zijn het menselijke lichaam en de menselijke geest wel zo flexibel als werkgevers en werknemers zouden willen?

 

In haar lezing wijst Marli Huijer op het belang en de betekenis van gezamenlijke werk- en leefritmes. Aan de hand van Norbert Elias, Henri Lefebvre en ander denkers laat ze zien dat de dreigende teloorgang ervan een serieus politiek probleem vormt en een ontwrichtend effect kan hebben op maatschappelijke verhoudingen. Welke nieuwe leefritmes kunnen we ontwerpen die beter aansluiten bij de eisen van de tegenwoordige samenleving? Welke rol kunnen ICT en sociale media daarin spelen?

 

Zie verder: http://www.marlihuijer.nl